Free public database to locate Ontario lawyers who speak your language

Are you a legal professional?

Vietnamese (Tiếng Việt) Speaking Lawyers

Photo of Lily Tran
Lily Tran
Barrister & Solicitor Greg Guzik Professional Corporation
82 Queen St S Mississauga Ontario L5M 1K6 Canada Work Phone: (905) 286-4570 Website: Greg Guzik Professional Corporation

Biography:

Lily has worked primarily in residential real estate since her articling days.

Languages Spoken: English, Vietnamese
court house icon
Tìm luật sư hoàn hảo với những lời khuyên này.


Bạn đang tìm kiếm một luật sư nói tiếng Việt?


Bạn đã đến đúng nơi. Nếu bạn cần luật sư để xử lý vấn đề pháp lý, chúng tôi có thể giúp bạn tìm một luật sư gần đó.


LawyersLookup.ca là một thư mục pháp luật Ontario có thể giúp bạn tìm luật sư nói tiếng Việt trong nhiều lĩnh vực của pháp luật, bao gồm: Luật Doanh nghiệp, Luật Bất động sản, Luật Thương tích cá nhân, Luật Gia Đình, Luật Di Trú, Luật Việc làm, kiện tụng, Luật Thuế, hình sự Luật và hơn thế nữa.

Hãy thuê một luật sư địa phương nói tiếng Việt gần bạn để xử lý vụ việc pháp lý của bạn. Thư mục chứa các luật sư trên khắp Ontario, bao gồm Toronto, Hamilton, Ottawa, London, Windsor, Kitchener-Waterloo, Kingston và hơn thế nữa.


Cần Luật sư ở Ontario, Canada?

Đây là một thư mục trực tuyến miễn phí của các luật sư nói các ngôn ngữ khác nhau. Duyệt qua các danh sách, bao gồm nhiều lĩnh vực pháp luật từ luật việc làm đến thương tích cá nhân đến thuế và kế hoạch bất động sản.

Hồ sơ công ty luật chi tiết có các thông tin như vị trí văn phòng, số điện thoại và địa chỉ e-mail. Hồ sơ luật sư bao gồm tiểu sử, trình độ học vấn và đào tạo của họ để giúp bạn chọn người để thuê.

Liên hệ trực tiếp với luật sư bằng số điện thoại và địa chỉ e-mail được cung cấp. Liên hệ với luật sư Ontario, Canada để được tư vấn pháp lý.

Làm thế nào để tôi chọn một luật sư?

Dưới đây là một số cân nhắc:

Mức độ thoải mái - Bạn có cảm thấy thoải mái khi giao tiếp với luật sư không? Luật sư có hiểu và tỏ ra quan tâm đến việc giải quyết vấn đề của bạn không?

Chứng chỉ - Luật sư đã hành nghề luật sư được bao lâu? Luật sư đã làm việc về những trường hợp tương tự khác chưa?

Chi phí - Phí luật sư là gì? Các luật sư có thể ước tính chi phí của trường hợp của bạn?

Thành phố - Văn phòng luật sư có gần bạn không? Nó có tiện lợi không? Họ cung cấp dịch vụ trực tuyến hay qua điện thoại?

Tôi nên hỏi luật sư điều gì?

Bạn có thể giúp tôi về vấn đề pháp lý của tôi không?

Bạn có bao nhiêu kinh nghiệm làm luật sư?

Cơ cấu phí của bạn là gì?

bước tiếp theo của tôi là gì?